KAB-Grant (DK)

KAB, Københavns Almindelige Boligselskab, uddeler legater til fem studerende fra Arkitektskolen Aarhus.

Mathias B. Bentzen, Marius Costan og Stine Mai Sjøgaard

Motivering:

”De indstilles på baggrund af deres arbejde som SpARK-sekretærer, for at gøre SpARK til et levende og dynamisk samlingssted for studerende på Arkitektskolen Aarhus…


Som en markering af SpARK ́s fornyede åbenhed og konstruktive adfærd fremhæves i denne sammenhæng især Mathias ́; Marius ́ & Stines gode og konstruktive samarbejde i forbindelse med indførelsen af en ny organisations- og uddannelsesstruktur. Samarbejdet manifesterede sig i foråret i Mathias ́; Marius ́ & Stines organisering af det stormøde for studerende, som er refereret i artiklen ”I want you”, Arkitektskolen Aarhus ́ Interne Nyhedsbrev juni.

Mathias; Marius & Stine arbejder for øjeblikket ihærdigt på at mobilisere studerende fra samtlige studieenheder med henblik på at arrangere månedlige dialog-møder med mellem skolens studerende, et initiativ som har potentiale til at udvikle sig til et uvurderligt redskab i kvalificeringen af arkitektuddannelsen på Arkitektskolen Aarhus.
Studienævnet har store forventninger til deres indsats fremover med henblik på at fastholde og udbygge et
højt kvalificeret og kvalificerende studiemiljø på Arkitektskolen Aarhus.”

(via aarch.dk )